Klan v dobro aj zlom online dating

Tri boginje so bile povezane z Alahom kot njegove hčere: állat, manat in al-'Uzza.V Arabiji so obstajale monoteistične skupnosti, med drugim kristjani in Judje. Tradicija postavlja letnico rojstva Mohameda v leto slonov, ki je dobila ime po neuspelem napadu tega leta s strani aksumskega kralja Abraha, ki je svojo vojsko dopolnil s sloni. stoletja za ta dogodek predlagajo druge ćase, kot na primer 568 ali 569.v zgodnjem otroštvu je osirotel in odraščal pri Abu Talibu, svojem stricu po očetovi strani.Kasneje je delal večinoma kot trgovec, tudi kot pastir, in se prvič poročil, ko je bil star petindvajset let.Najstarejša ohranjena zapisana »sira« (življenjepisi Mohameda in citati, ki mu jih pripisujejo) je »Življenje božjega sela«, ki ga je napisal Ibn Ishaq okoli leta 767 (150 AH).Čeprav se je delo izgubilo, sta to siro, v precejšnji meri dobesedno, navajala Ibn Hisham in Al-Tabari.Da bi se izognil preganjanju, je Mohamed poslal nekaj svojih pristašev v˙ Etiopijo, potem pa se leta 622 s svojimi privrženci iz Meke preselil v Medino (tedaj pod imenom Yathrib).Ta dogodek, imenovan Hidžra, zaznamuje začetek islamskega koledarja, znanega tudi pod imenom koledar po Hidžri.

klan v dobro aj zlom online dating-72klan v dobro aj zlom online dating-12klan v dobro aj zlom online dating-58

Poleg Korana spoštujejo muslimani Mohamedove nauke in navade (»suna«), ki jih je najti v izročilih ter življenjepisih preroka (»Sira«) in jih uporabljajo kot vir (»šarije«), islamskega prava Muslimani govore o Mohamedu in drugih prerokih islama s spoštovanjem in dodajo vedno, kadar se omeni njih ime, »mir bodi z njim«.

Življenje v skupnosti je bistvenega pomena za preživetje v puščavskih pogojih, saj pomaga domorodnim plemenom v boju s krutim okoljem in načinom življenja.

Plemensko ureditev je spodbujala nujnost, delovati kot enota, katere enotnost je temeljila na krvnem sorodstvu.

Po islamskem izročilu so Mohameda kmalu po rojstvu poslali živeti z družino beduinov v puščavi, ker se je mislila, da je življenje v puščavi zdravo za dojenčke.

Mohamed je ostal pri svoji krušni materi Halimah bint Abi Dhuayb in njenem možu, dokler ni bil star dve leti.

Leave a Reply